Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
Start Aktualności Aktualności Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

PostHeaderIcon Warsztat refleksyjny na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

03W dniu 10 marca br. w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej odbył się warsztat refleksyjno-analityczny na temat realizacji LSR oraz działań przeprowadzonych przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w minionym roku. Obowiązek przeprowadzenia warsztatu wynika z Wytycznych nr 5/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady, pracownicy Biura LGD oraz mieszkańcy obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO. Warsztat miał na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Podczas warsztatów Prezes Zarządu Adriana Rukat podsumowała stan wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Następnie zaprezentował zrealizowane działania promocyjne na rzecz aktywizacji obszarów wiejskich na obszarze LGD w 2019 roku. Wiceprezes Grzegorz Nadratowski zaprezentował zestawienie danych z realizacji wskaźników w minionym roku. Omówił postęp finansowy i rzeczowy oraz wyniki doradztwa dla zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”. Na zakończenia spotkania uczestnicy wypełnili „Ankietę badania ewaluacji wewnętrznej”.

 

Uczestnikom warsztatów dziękujemy za udział w spotkaniu i badaniu ankietowym, natomiast Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka za udostępnienie sali konferencyjnej.