LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

21 wrzenia 2009 r. w malowniczej sceneri Paacu w ochowie odbya si konferencja inauguracyjna ?Zrwnowaony cel podry midzy Bugiem a Narwi? w ramach nowego projektu ?Wzorcowa sie ekoturystyczna midzy Bugiem a Narwi?. Konferencja powicona bya budowaniu zrwnowaonego celu podry jako podstawy sieci ekoturystycznej. Organizatorem imprezy by Spoeczny Instytut Ekologiczny ? realizator ww. projektu.

Podczas spotkania poruszanych byo wiele kwestii praktycznych jak budowa zrwnowaony cel podry i co si na niego skada.

Konferencj uatrakcyjni udzia wielu zagranicznych goci m.in. pani Lone Lamark norweskiego partnera projektu, specjalisty wekoturystyce i dowiadczonego edukatora z Norwegii, ktry w swoim wykadzie przedstawi ?Zrwnowaone cele podry w Norwegii?. Podczas konferencji urzdy gmin biorce udzia w projekcie zaprezentoway lokalne walory przyrodnicze, kulturowe, turystyczne i ekoturystyczne, tworzc tym samym atrakcyjn wizytwk swojego regionu.

Lokalna Grupa Dziaania ?ZIELONE SIOO? z uwagi na fakt, i w caoci swoim obszarem znajduje si na terenie projektu, rwnie aktywnie uczestniczya w tej konferencji. Reprezentowaa nas pani Adriana Rukat prezes Stowarzyszenia, ktra wystpia z prezentacj. Uczestnicy konferencji mogli zapozna si zkrtk histori LGD ?ZIELONE SIOO?, pozna struktur organizacyjn oraz czonkowsk, walory przyrodnicze obszaru dziaania naszej LGD, najwaniejsze zabytki, ofert noclegowo ? gastronomiczn i agroedukacyjn. Omwiono take cele strategiczne i operacyjne zapisane w Lokalnej Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?.

Zainaugurowany projekt realizowany jest w ramach wsparcia udzielonego przez Islandi, Lichtenstein i Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodkw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego Mechanizmu Finansowego, a take ze rodkw budetu pastwa w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarzdowych. Cay projekt przyczyni si do wypromowania turystyki wiejskiej o wysokich standardach ekologicznych oraz do lepszego zrozumienia przez lokalne spoecznoci, a take turystw, wartoci zasobw przyrodniczych obszaru Natura 2000.